საბროკერო და საბაჟო მომსახურება

საექსპორტო დეკლარაცია (EX1)

იმპორტის დეკლარაცია

ტრანზიტული ტვირთისთვის საჭირო დოკუმენტაცია(T1)

არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვისთვის საჭირო    ნებართვა

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის მომზადება

 წარმოშობის სერტიფიკატის მომზადება

ტვირთის ჩამოსვლამდე დოკუმენტაციის შემოწმება

უახლესი სტატიები
თებ
07
საბროკერო და საბაჟო მომსახურებ...

საექსპორტო დეკლარაცია (EX1) იმპორტის დეკლარაცია...

თებ
07
შერეული ტვირთები (გრუპაჟი) ჩინ...

კუბური მეტრი ტვირთის (მაქსიმალური წონა 450 კგ) ჩამ...

თებ
07
საჰაერო გადაზიდვები...

საჰაერო გადაზიდვა მოიცავს ტვირთის მიწოდებას აეროპო...