კონტაქტი

 facbook: https://www.facebook.com/gntransports/

ევროპის მიმართულება : გიორგი 551135599  mail: g.chaligava@gnlogistic.ge 

რუსეთის მიმართულება : თამარი 577619339 mail: gnlogisticltdttk@gmail.com 

თურქეთის მიმართულება: ეკა 577417835   mail:  gogsadze84@mail.ru

ყველა სხვა მიმართულება : 555237749/555558756 mail: info@gnlogistic.ge


  • საქართველო 3700 ქ. რუსთავი გურამიშვილის #5 მიმდებარე ტერიტორია
  • +995 555 55 87 56/+995 0341 28 10 27
  • info@gnlogistic.ge; Skype: gn.logisticsltd:

უახლესი სტატიები
თებ
07
საბროკერო და საბაჟო მომსახურებ...

საექსპორტო დეკლარაცია (EX1) იმპორტის დეკლარაცია...

თებ
07
შერეული ტვირთები (გრუპაჟი) ჩინ...

კუბური მეტრი ტვირთის (მაქსიმალური წონა 450 კგ) ჩამ...

თებ
07
საჰაერო გადაზიდვები...

საჰაერო გადაზიდვა მოიცავს ტვირთის მიწოდებას აეროპო...